Lusitano dream

Lusitano Dream är namnet på vår förmedling av Lusitanohästar.

Våra Lusitanohästar kommer främst från Portugal genom vår erfarna scout Joel Staveaux. En del av hästarna är oinridna när de kommer till oss vi fostrar dem med pedagogisk och van hand för att kunna hitta tilliten och det optimala samspelet mellan häst och människa.

De discipliner vi tränar våra hästar till är: dressyr, hoppning, working equtation samt akademisk ridning.

Givetvis har hästens egen personlighet och kapacitet stor påverkan på vilken disciplin som sedan blir huvudfokus.

Önskar du hjälp att hitta din blivande häst så står vi till förfogande.

Jenny Ahlström, ägare och senior instruktör.